Get Adobe Flash player

Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych polega na kompleksowym czyszczeniu i utrzymaniu porządku wewnątrz budynku oraz całym jego zewnętrznym obrębie. Proponujemy całoroczną obsługę wspólnot mieszkaniowych zapewniając czystość i porządek latem i zimą. Jeżeli w części wspólnej znajdują się tereny zielone, firma zapewnia ich stałą pielęgnacje, natomiast w okresie zimowym zapewniamy odśnieżanie dróg, chodników i placów przynależnych do części wspólnej. 

Sprzątanie wewnątrz budynków 

  • zamiatanie, mycie i sprzątanie klatek schodowych, korytarzy, podcieni. 
  • mycie okien 

Utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych wspólnoty 

  • sprzątanie chodników i dróg przynależnych do wspólnoty, 
  • koszenie trawy, 
  • pielęgnacja krzewów, 
  • odśnieżanie w okresie zimowym.